Pankreas

0
Rate this post

Pankreas je hubovitá žľaza podlhovastého tvaru a nachádza sa hlboko v bruchu medzi žalúdkom a chrbticou. Je veľký asi 15 cm. V organizme plní dve základné a mimoriadne dôležité funkcie:

  1. vytvára tráviace šťavy – enzýmy, ktoré pomáhajú rozkladať potravu v čreve
  2. produkuje hormóny – napr. inzulín

Najširšia časť pankreasu sa nazýva hlava, strednej časti hovoríme telo pankreasu a najužšia časť na nazýva chvost.

Rakovina pankreasu

Rakovina pankreasu je mimoriadne zákerné zhubné ochorenie. U väčšiny pacientov sa ho podarí odhaliť až v čase, keď už je rakovina v pokročilom štádiu a rozšírila sa, čo znemožňuje úspešnú liečbu. V súčasnosti viac ako 95 % pacientov s rakovinou pankreasu zomiera.

Karcinóm pankreasu je 13. najčastejším zhubným ochorením, no pre zlú prognózu mu patrí vo vyspelých krajinách 4. miesto v počte úmrtí.

Z 20 pacientov s rakovinou pankreasu len 1 môže očakávať, že bude žiť ďalších 5 rokov.

Medzi pacientov, ktorí bojovali s rakovinou pankreasu, patrí zakladateľ firmy Apple Steve Jobs, ktorému bolo ochorenie diagnostikované v roku 2003 a zomrel v roku 2011. Mal zriedkavý – neuroendokrinný typ nádoru pankreasu, ktorý je menej agresívny, no odmietol operáciu a 9 mesiacov sa „liečil“ prostriedkami alternatívnej medicíny, čo neskôr oľutoval. Rakovinu pankreasu mal aj známy herec Patrick Swayze, ktorý ochoreniu podľahol v roku 2009.

Karcinóm pankreasu je jediný typ rakoviny, ktorej úmrtnosť u oboch pohlaví rastie.

Podľa European Cancer Observatory je v súčasnosti v Európe viac ako 103 000 ľudí s rakovinou pankreasu.

Na Slovensku bolo v roku 2007 novodiagnostikovaných spolu 793 pacientov a evidovalo sa 760 úmrtí na karcinóm pankreasu. V poslednom štatisticky spracovanom roku (2008) sa registrovalo 388 prípadov karcinómu pankreasu u mužov a 447 u žien, čo u oboch pohlaví spolu predstavuje 835 novodiagnostikovaných prípadov.

Vzhľadom na zlú prognózu ochorenia vývoj úmrtnosti čiastočne kopíruje trendy incidencie, na mierne nižších hladinách. V poslednom štatisticky spracovanom roku 2013 (ŠÚ SR, 2014) sa v SR registrovalo 701 úmrtí pacientov s karcinómom pankreasu, z toho 370 mužov a 331 žien.

Rakovina pankreasu patrí medzi ochorenia s najvyššou mierou zlyhaní klinických štúdií v konečnej fáze III. Od roku 1990 do súčasnosti z celkového počtu 33 skúšaných liekov u pacientov s pokročilým karcinóm pankreasu nakoniec len 3 lieky preukázali klinickú účinnosť v štúdiách fázy III. Od roku 1997 až donedávna sa prvolíniová liečba rakoviny pankreasu nemenila.