Pravidlá ochrany osobných údajov a cookies

Z dôvodu Vašej informovanosti o bezpečnosti a ochrane súkromia sme pripravili dokument, v ktorom sa môžete oboznámiť s pravidlami spracovania osobných údajov a používania cookies pri využití webstránky https://europacolon.sk/.

Zhromažďovanie informácií a ochrana osobných údajov

Táto stránka dodržiava súčasné nariadenia o ochrane osobných údajov, pričom jej správca vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie ochrany pre používateľov tejto stránky.

Poskytnuté osobné údaje budú chránené, aby sa nedostali do rúk neoprávneným osobám. Taktiež nebudú transferované, predané alebo využité iným spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich plánovaným použitím.

Nezabúdajte, že poskytovanie Vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné, avšak vyžadované pre pridanie komentára k blogu alebo kontaktovanie prostredníctvom kontaktného formulára.

Komentáre

Keď návštevník zanechá komentár, zhromažďujeme dáta uvedené vo formulári, ako aj IP adresu a podpis prehliadača ako pomôcku pri hľadaní spamu. Zanechanie komentára je na dobrovoľnej báze. Keď však zanechávate komentár, súhlasíte tak so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytujete.

Kontaktný formulár

Na blogu https://europacolon.sk/kontakt/ nájdete kontaktný formulár, pomocou ktorého nás môžete kontaktovať. Vyplnenie tohto formulára si vyžaduje zadanie osobných údajov, ktoré sú používané na následné kontaktovanie osoby odosielajúcej formulár, za účelom odpovedania na otázku či žiadosť. Informácie získané na základe zaslania formulára sú uchovávané pre potreby zákazníkov na neurčito, avšak nie sú používané na marketingové účely.

Cookies

Táto stránka využíva súbory cookie, ktoré sú používané na prispôsobenie obsahu webových stránok potrebám používateľa, aby bola stránka na zariadení používateľa zobrazená správne, na vytvorenie štatistík za účelom pochopenia, akým spôsobom užívatelia používajú tieto stránky, ktoré zo stránok sú najobľúbenejšie, taktiež pre poskytnutie reklamného obsahu v súlade s ich záujmami.

Počas prvej návštevy blogu sa zobrazia informácie ohľadom používania súborov cookie. Prijatím týchto informácií vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies v súlade s ustanoveniami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel je nutné odstrániť súbory cookie v prehliadači a zmeniť nastavenia súborov cookie.

Použité súbory cookies neuchovávajú žiadne osobné údaje ani iné informácie zhromaždené od používateľov a sú používané len na štatistické účely.

Súčasťou blogu sú nasledujúce typy súborov cookies.:

 • Potrebné- takéto súbory cookie prispievajú k užitočnosti stránky umožnením využitia základných funkcií, ako je navigácia na webstránke či prístup k bezpečným oblastiam. Webstránka bez nich nefunguje správne.

 • Preferenčné- takéto súbory cookie prispievajú k užitočnosti stránky umožnením využitia základných funkcií, ako je navigácia na webstránke či prístup k bezpečným oblastiam. Webstránka bez nich nefunguje správne.

 • Štatistické- štatistické súbory cookie napomáhajú majiteľovi webových stránok pochopiť správanie rôznych užívateľov na stránke, zhromažďujú a nahlasujú anonymné informácie, napr. Yandex metrica- používaná na zhromažďovanie informácií o užívateľskej aktivite na blogu- štatistiky návštevnosti, množstvo klikov a záznamy jednotlivých relácií. Vďaka tomu je možné sledovať skúsenosti užívateľov webstránky, čo slúži pre ich optimalizáciu. Tieto informácie sú zhromažďované na analýzu obsahu a záujmov používateľov, aby bolo možné vytvárať obsah na témy o ktoré je záujem.

 • Nezaradené- jedná sa o neklasifikované súbory, ktoré sú v procese klasifikácie s dodávateľmi jednotlivých súborov cookie.

Práva na prístup k údajom

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má používateľ nasledujúce práva:

 • právo požiadať správcu o prístup k ich osobným údajom;

 • právo na úpravu údajov;

 • právo na vymazanie údajov;

 • právo obmedziť spracovanie;

 • právo namietať proti spracovaniu;

 • právo na prenos údajov (ak je to technicky možné);

 • právo odstúpiť od súhlasu so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel, ak bolo predtým dohodnuté;

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Serverové záznamy

Používanie webovej stránky zahŕňa zasielanie dopytov na server, na ktorom je stránka uložená. Každý dopyt adresovaný serveru je teda uložený v serverových záznamoch.

Záznamy zahŕňajú IP adresu, dátum a čas servera, informácie o používanom webovom prehliadači a operačnom systéme. Tieto údaje sa ukladajú na server.

Údaje uložené v protokoloch servera nie sú spojené s konkrétnymi osobami používajúcimi tieto webové stránky a nie sú používané na identifikáciu užívateľa.

Serverové záznamy sú pomocným materiálom používaným na spravovanie stránky a ich obsah nie je sprístupnený žiadnej osobe, okrem oprávnených na spracovanie servera.

Súhlas

Používaním webovej stránky https://europacolon.sk/ používateľ vyhlasuje, že prečítal a súhlasí s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.