Zakladatelia združenia europacolon slovensko

0
Rate this post

patrik-herman-1442866

tvár a zakladateľ nášho občianskeho združenia, generálny tajommík OZ

Známa osobnosť spoločenského a kultúrneho života, už vyše 14 rokov vedie najsledovanejšiu televíznu reláciu zastávajúcu občianske práva Lampáreň. Stal sa mediálnou tvárou nášho občianskeho združenia, úspešne vytvára v médiách priestor témam s onkologickou problematikou, pomáha zháňať peniažky na činnosť nášho združenia, na úkor svojho voľného času sa neváha chodiť vyšetrovať vzorky na včasný záchyt rakoviny, pomáha zháňať dobrovoľníkov… Venuje sa aktívne charite, okrem nášho pacientskeho združenia aj telesne postihnutým deťom v trnavskom okrese, každoročne organizuje a zabezpečuje letné tábory pre chudobné deti Banskobystrického kraja. Je dušou nášho OZ europacolon, dôverníkom pacientov s vždy otvoreným srdcom. S diagnózou kolorektálny karcinóm sa žiaľ stretol aj v osobnom živote. OZ europacolon sme založili v deň prvého výročia úmrtia Patrikovho otecka na jeho pamiatku …

tomas-salek-7278722

zakladateľ a člen správnej rady, predseda odbornej rady nášho OZ

Významný slovenský onkológ, člen vedenia Národného onkologického ústavu. Vyše dvadsať rokov je primárom oddelenia internej onkológie, špecializuje sa na rakovinu orgánov tráviaceho systému. Pán doktor Šálek je autorom odborných publikácii, medzi nimi napr. „Rakovina pankreasu“, spoluautorom rozsiahlej odbornej publikácie Gastrointestinálna onkológia, autorom Príručky pre pacientov liečených chemoterapiou, ktorá významne pomáha mnohým chorým a ich rodinám. Zastáva posty a členstvo v mnohých slovenských i medzinárodných organizáciách zameraných na rakovinu – je členom Európskej spoločnosti medicínskej onkológie (ESMO), Americkej spoločnosti klinickej onkológie (ASCO) a Európskej organizácie pre výskum a liečbu rakoviny. Pán doktor Tomáš Šálek celý svoj profesijný život venuje gastrointestinálnej onkológii, pre jeho obrovské skúsenosti, vysokú profesionalitu a ľudskosť sa naňho s dôverou obracajú stovky pacientov z celého Slovenska. Naše pacientske združenie europacolon slovensko je poctené, že sa stal jeho zakladateľom, hlavným odborným, ale najmä neúnavným odborným poradcom a spolupracovníkom, za čo mu úprimne ĎAKUJEME.

jana-pifflova-spankova-5790524

prezidentka a zakladateľka nášho OZ, členka správnej rady

Známa osobnosť kultúrneho a verejného života, má 20-ročné skúsenosti s prácou v médiách a s médiami. Začínala ako hlásateľka, potom ako publicistka v oblasti zdravia, medicíny, zdravého životného štýlu, neskôr odborný konzultant pre komunikáciu v médiách. Je autorkou a moderátorkou úspešného televízneho magazínu Medicína, v rádiu uvádzala prvú špecializovanú reláciu venovanú výlučne onkologickej problematike z pohľadu medicíny, z pohľadu života pacientov a ich boja s chorobou. Jana je motorom činnosti nášho pacientskeho združenia, stará sa o jeho každodenný chod, pomáha onkologickým pacientom zorientovať sa v ťažkej situácii po objavení ochorenia. Okrem organizovania aktivít nášho pacientskeho združenia europacolon slovensko je Jana Pifflová-Španková aj regionálnou poslankyňou so zameraním na rodinu, matku a dieťa a tiež zakladateľkou organizácie na pomoc deťom z detských domovov, ktorým vyše 10 rokov pomáhala umiestniť sa v živote a nájsť si prácu. S „našou“ diagnózou má osobné skúsenosti, náhodne jej pri popôrodných komplikáciách objavili predštádium ochorenia …

rudolf-hrcka-2183713

čestný člen správnej rady OZ europacolon slovensko, Hlavný poradca pre skríning, KRCa – OZ europacolon

Významný slovenský gastroenterológ, špecialista na GE endoskopiu, je dlhoročným primárom Endsokopického oddelenia Gastroenterologickej kliniky SZU na Antolskej ul. v Bratislave, je tiež členom redakčnej rady Via practica, vedúcim skupiny Národného skríningu kolorektálneho karcinómu Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Pri svojej náročnej práci prijal za životnú výzvu a poslanie boj za presadenie tzv. skríningu – vyhľadávania včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka, a hlavne za odstránenie celospoločenskej ignorácie tejto dôležitej zbrane proti ochoreniu. V rokoch 2002 – 2007 „na zelenej lúke“ rozbiehal a organizoval Národný skríning kolorektálneho karcinómu (KRCa) s cieľom presvedčiť verejnosť i praktických lekárov, aby sa ľudia starší ako 50 rokov pravidelne testovali na skryté krvácanie do stolice. Je nielen medicínskym, ale aj IT špecialistom, sám pripravil a spracoval stránku www.krca.sk. Edukoval lekárov na celom Slovensku, aby pacientov „testovali“. Po namáhavej a takmer osamelej misii sa podarilo zachrániť 655 ľudí!!! Toľkým Slovákom v rámci skríningu pod vedením primára MUDr. Hrčku včas zachytili rakovinu hrubého čreva a konečníka. Je pre nás cťou, že pán primár MUDr. Hrčka prijal čestné členstvo v správnej rade europacolon a stal sa Hlavným poradcom nášho združenia. Veľmi obdivujeme jeho energiu, nadšenie a ĎAKUJEME …

elena-suskova-8958199

čestná členka správnej rady, Predsedníčka rady pacientov OZ europacolon slovensko

Pani doktorka Elena Šušková je lekárkou – špecialistkou so zameraním na internú medicínu, s viac ako tridsaťročnými skúsenosťami. V súčasnej dobe pracuje ako všeobecná praktická lekárka v neštátnej ambulancii. Pacienti si pani doktorku veľmi vážia ako láskavú a starostlivú opatrovníčku ich zdravia, je doslova rodinnou lekárkou pre všetky generácie mnohých bratislavských rodín. Žiaľ, onkologické ochorenia sa nevyhýbajú ani lekárom – pani doktorka Šušková sa na základe osobnej skúsenosti intenzívne venuje osvetovej práci o kolorektálnom karcinóme. Sama sa v minulosti liečila na kolorektálny karcinóm a s Europacolonom spolupracuje od jeho začiatkov. Aj vo svojej ambulancii má stále na mysli, aby svojich pacientov motivovala k prevencii a včesnému odhaleniu onkologického ochorenia. Sama vie, aké ťažké je bojovať s nádorom, keď už je v pokročilom štádiu. Úprimne si vážime jej pozitívnu energiu ktorej má na rozdávanie. Ďakujeme!

„Doteraz sme sa v Europacolone venovali prevencii a skríningovým vyšetreniam. Aj pacienti však potrebujú aktívnu pomoc, preto sme sa rozhodli skúsiť to formou Klubov podpory pacientov. Viem sa vžiť do pocitov pacienta, môžem sa podeliť o vlastné skúsenosti s ochorením a zároveň vďaka medicínskemu vzdelaniu viem poradiť aj odborne. Každý bojuje s onkologickým ochorením inak, no všetci pacienti potrebujú podporu a pomoc. Chceme, aby cítili, že sa majú na koho obrátiť, necítili sa osamelí, vedeli, že im niekto skutočne rozumie, v boji s ochorením nie sú sami a pomohli sme im pri zvládaní ochorenia. Každý pacient potrebuje niečo iné – jeden chce viac rozumieť medicínskej stránke ochorenia, iný potrebuje najmä psychickú oporu. U iných potrebujú poradiť ich blízki a rodina, lebo nevedia, ako k chorému pristupovať, o čom a ako sa s ním rozprávať a o čom radšej nehovoriť, tiež sa musia s novou situáciou vysporiadať. V Kluboch by sme chceli pokrývať všetky oblasti a vedieť poradiť komplexne. Všetci sa budeme snažiť pomáhať, ako najviac budeme vedieť. Verím, že každá pomoc môže byť pre onkologického pacienta a jeho blízkych užitočná.“

monika-farkasova-4129132

onkopsychologička Národného onkologického ústavu, vedie našich dobrovoľníkov pracujúcich v Klube podpory pacientov OZ europacolon

Mgr. Monika Farkašová (rodená Dušová) pôsobí už siedmy rok v Národnom onkologickom ústave v Bratislave ako psychologička a lieči boľavé duše pacientov. Veľmi si ceníme že sme ju získali pre spoluprácu pri vedení našich dobrovoľníkov, aby boli pripravení na osobné pohovory s tými, ktorí potrebujú pomoc v našom klube podpory pacientov: „Všetko, čo pomôže pacientom bojovať s bezmocnosťou a osamelosťou, je skvelé. Je veľmi dôležité, aby vedeli, že nie sú vydaní napospas osudu a vedeli sa v novej situácii zorientovať. Myslím si, že Klub podpory pacientov OZ europacolon je veľmi dobrý a kvalitný projekt a som rada, že začínať bude práve v Národnom onkologickom ústave, kde pracujem. S kandidátmi na dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať v Kluboch podpory, som mala krátke pohovory a všetci absolvovali školenie, aby boli dobre pripravení nielen odborne, ale aj psychicky. Pri tejto práci je dôležité vedieť, čo prežívajú onkologickí pacienti, poznať špecifiká života s rakovinou, s čím všetkým treba pri práci s pacientmi počítať, ako zistiť, čo pacienti a ich blízki potrebujú, ako pomôcť keď aktuálne prežívajú niečo ťažké, pomôcť im zorientovať sa v tom, čo prežívajú a ako s chorobou bojovať“

Ing. Izabela Strečková

pracovníčka Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenska, bývalá pacientka, dobrovoľná poradkyňa nášho OZ

Jej boj s kolorektálnym karcinómom bol veľmi ťažký, no bojovala s veľkým nasadením. Sľúbila sama sebe a svojej dcérke, že sa nedá. Môže byť skutočným vzorom pre nás všetkých. Dobrovoľne sa už pred rokmi zapojila do činnosti OZ Europacolon – najprv prišla na náš pacientsky seminár a odvtedy je veľkou pomocou, pretože vie pochopiť, čo prežíva onkologický pacient.

„Kolorektálny karcinóm som prežila na vlastnej koži. Viem, čo pacienti s touto diagnózou potrebujú a rada by som sa s nimi podelila o svoje skúsenosti. Keď som sa ja dozvedela svoju diagnózu, nevedela som, čo mám robiť, mala som pocit neskutočnej bezmocnosti a informácie som hľadala najmä na internete. Som bojovníčka a zvládnuť ochorenie mi pomáhala rodina a najmä moja dcérka. No veľmi by mi vtedy pomohlo, keby som sa mohla obrátiť na niekoho, kto zažil podobnú situáciu, pochopil by ma a podporil. Chcela by som pacientom v Kluboch podpory Europacolonu pomáhať, ako len budem vedieť, rada sa s nimi podelím o osobnú skúsenosť i vedomosti. Vzhľadom na moju prácu v Asociácii OZ telesne postihnutých pacientov viem poskytnúť aj sociálnoprávne poradenstvo, viem pacientov s KRCa zorientovať, na čo majú nárok a kam sa môžu so svojimi problémami obrátiť. Myslím si, že pre onkologického pacienta je asi najdôležitejšia psychická podpora, no prax nám ukáže, čo budú pacienti najviac potrebovať a podľa toho sa im budeme snažiť pomáhať.“

anna-chudikova-3176788

novinárka,  bývalá pacientka, dobrovoľná poradkyňa OZ Europacolon zodpovedná aj za styk s verejnosťou

Celý svoj profesný život sa venovala prevažne  marketingovej komunikácii a PR aktivitám. Ako vyštudovaná novinárka  vydávala aj firemné a podnikové  časopisy.   Keď je do života vstúpila rakovina, práve sa chystala písať diplomovku a doma mala malého synčeka. Dnes už je odvtedy viac ako 20 rokov. Život išiel ďalej a s ním aj rôzne výzvy, ktoré vždy chytila za pačesy a veľmi sebaisto sa s nimi popasovala. Svoj boj s rakovinou vyhrala, no ako sama hovorí, je stále v strehu, lebo pred touto chorobou treba mať veľký rešpekt.   Keby niet chrbtice, ktorej dvojnásobná operácia a veľmi zlý stav ukončil  jej aktívnu pracovnú činnosť, určite by ešte dnes pracovala na plné obrátky.  

“Ale, to by som nemala čas na dobrovoľnícku činnosť v Europacolon Slovensko, ktorej sa teraz venujem” –   hovorí Anka, ktorá i napriek invalidite môže svoju energiu rozdávať plnými priehrštiami.  Keď zistila, že pravidelnou rehabilitáciou sa jej problém s boľavou hrbticou trochu stabilizoval, už hľadala činnosť, ktorá by ju napľňala. A voľba padla na naše OZ. Nebola to náhoda, lebo Ankina sestra i otec zomreli na rakovinu hrubého čreva a aj ona si s touto chorobou prežila svoje. A tak sa rozhodla stať dobrovoľníčkou. Pracuje aj v Klube podpory pacientov, kde naplno  využíva svoju silnú stránku komunikáciu, ale aj svoje vedomosti a skúsenosti s KRCA. Okrem toho vie dobre poradiť v oblasti zdravej výživy, ktorá sa na dlhé roky stala jej životným štýlom.

MUDr. Eleonóra Grmanová

stomatologička s dlhoročnou praxou, bývalá pacientka, dobrovoľná poradkyňa OZ europacolon

Veľmi láskavá a ľudská pani doktorka má vždy pre svojich pacientov milé slovo i radu, a to nielen v oblasti zubného lekárstva. Vážia si ju pacienti i spoluobyvatelia, ktorí si ju zvolil za svoju poslankyňu, aby hájila ich záujmy na miestnom úrade. Má osobné skúsenosti s diagnózou KRCa. Našla v sebe obrovské množstvo sily a dokázala s ním úspešne bojovať, je žiarivým človekom, s ktorým stretnutie každého pohladí. Pani dokorka sa vždy snaží aj psychicky pochopiť svojich pacientov a rada ich usmerní, ak nemajú informácie či potrebujú povzbudiť, preto bolo veľkou výhrou, keď jedného dňa sama prišla do OZ Europacolon, aby mohla svojimi skúsenosťami pomôcť aj iným. 

Mgr. Lucia Bronišová

špecializovaná endoskopická sestra, dobrovoľná poradkyňa OZ europacolon

Pracuje u primára MUDr. Hrčku na Oddelení gastroenterologickej endoskopie UNB Antolská. Veľmi spolucíti s ľuďmi, ktorí sú čerstvo postavení pred informáciu o svojej diagnóze, stretáva ich pri svojej práci endoskopickej sestry, pri ktorej sa takéto ochorenia odhaľujú. Veľmi by si priala, aby sa odhaľovalo stále menej karcinómov hrubého čreva a konečníka a aby sa tie existujúce diagnostikovali v stále skoršom štádiu, ktoré je dobre liečiteľné. Prostredníctvom Klubu podpory Europacolonu bude poskytovať prvé podporné informácie čerstvo diagnostikovaným pacientom. Sestrička Lucia sa dobrovoľne a s úprimným záujmom zapojila už do preventívneho projektu Europacolonu Kampaň za Váš život. Po svojej práci dobrovoľne celé hodiny vyhodnocovala vzorky testov, ktoré zasielal Europacolon občanom.

Klaudia Krížiková

onkologická sestra OÚSA, dobrovoľníčka OZ europacolon na infolinke

Obetavá pracovníčka onkologického oddelenia Onkologického Ústavu svätej Alžbety, ktorá sa už 17 rokov venuje namáhavej práci onkologickej sestry.  Je prvou dobrovoľníčkou, ktorá sa prišla osobne zaujímať o to, ako môže pomôcť v našom združení. Sestrička Klaudinka neúnavne pomáha – v práci sa stará o pacientov, balí testy ľuďom na odoslanie, chodí ich vyhodnocovať,  vo dne v noci zdvíha telefóny a radí pacientom s ich problémami, hoci máme „úradné“ hodiny obmedzené pracovným časom, hovorí, že jej to neprekáža – čo ak niekto z onkopacientov bude mať ťažkú chvíľu v noci… Práve mesiac marec,  ktorý je pre nás taký výnimočný, sa zapísal významne aj do života našej sestričky Klaudiky.  8.3.2012 sa jej narodil prvý synček Alex. Klaudinke, jej rodine i malému Alexovi gratulujeme z celého srdca a prajeme im veľa radosti a zdravia!

Mgr. Patrícia Kramárová

doktorandka odboru Verejné zdravotníctvo SZU, dobrovoľníčka OZ europacolon

Venuje sa výskumu osteoporózy a má srdce zapálené pre pomoc a osvetu. Patrícia sa nám sama prihlásila po tom, čo počula o našich osvetových aktivitách. Chce pomáhať aj preto, lebo je presvedčená, že súčasťou verejného zdravotníctva sú aj informácie a osveta. Nášmu združeniu bude pomáhať aj s odbornými článkami, s pripravovaním efektívnej osvety a informácií, ktoré onkologickí pacienti vždy veľmi potrebujú.

„Myslím si, že problematike kolorektálneho karcinómu sa v médiách nevenuje dostatočná pozornosť. Ani pacienti, ktorí už ochorením trpia, nemajú dostatok informácii a práve v tom vidím hlavný význam Klubov podpory. Budeme ich informovať napríklad o vyšetreniach, ktoré musia podstúpiť, stravovaní, radiť, na koho sa s akým problémom obrátiť, budeme im poskytovať psychickú podporu, ale radi pomôžeme zorientovať sa aj rodinám pacientov, pre ktorých je tiež onkologické ochorenie ich blízkeho novou situáciou. Ja osobne som ochotná sa zapojiť do čohokoľvek, čo môže pacientom a ich blízkym pomôcť.“