O europacolone

0
Rate this post

Dlhodobý rozpočet EÚ na obdobie rokov 2021 – 2027 a NextGeneration

EU predstavujú globálnu finančnú kapacitu 2,018 bilióna EUR pri súčasných cenách na pomoc pri náprave hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu a na usmernenie prechodu k modernej a udržateľnejšej Európe.

Balík pozostáva z dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027 (viacročný finančný rámec) vo výške 1,211 miliardy EUR v súčasných cenách a dočasného nástroja na obnovu (NextGenerationEU) s 806,9 miliardami EUR v súčasných cenách.

Alokácie podľa kapitol (všetky sumy v miliardách eur):

CELKOM NGEU MFP

1. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika 149,5 11,5 161,0
2. Súdržnosť, odolnosť a hodnoty 426,7 776,5 1 203,2
3. Prírodné zdroje a životné prostredie 401,0 18,9 419,9
4. Migrácia a riadenie hraníc 25.7 – 25.7
5. Bezpečnosť a obrana 14.9 – 14.9
6. Okolie a zvyšok sveta 110,6 – 110,6
7. Európska verejná správa 82,5 – 82,5

SPOLU 1 210,9 806,9 2 017,8

Spolu vyjadrené v cenách roku 2018 1 074,3 750,0 1 824,3 Ikona jednotného trhu, inovácií a digitálnych technológií Okruh 1: Jednotný trh, inovácie a digitálne hospodárstvo

EÚ chce zvýšiť investície v oblastiach, ako je výskum a inovácie, digitálna transformácia, strategické infraštruktúry a jednotný trh, pretože tieto budú kľúčové pre uvoľnenie potenciálu rastu. Programy pod touto hlavičkou pomôžu prekonať spoločné výzvy, akými sú dekarbonizácia a demografický vývoj, a podporia konkurencieschopnosť spoločností a MSP. Toto je niekoľko príkladov:

Nový európsky výskumný program Horizont Europe bude posilnený s cieľom financovať základný výskum v oblasti zdravia, odolnosti a ekologických a digitálnych prechodov. Pomôže Európe zostať na čele globálneho výskumu a inovácií.

InvestEU bude jedným z programov, ktoré oživia európske hospodárstvo

Bude mobilizovať verejné a súkromné ​​investície prostredníctvom záruky z rozpočtu EÚ, poskytovať technické poradenstvo a spájať investorov z celého sveta s projektmi, ktoré potrebujú financovanie. Okrem poskytovania kritickej podpory podnikom to tiež umožní investorom zamerať sa na politické priority EÚ, ako je Európska zelená dohoda, digitálna transformácia a budovanie odolnosti.

Program jednotného trhu pomôže udržať hladký chod jednotného trhu, ktorý je motorom obnovy.

Jednotný trh je srdcom EÚ. Vďaka nej môžu ľudia, tovar, služby a peniaze obiehať takmer rovnako voľne ako v rámci tej istej krajiny. V budúcom dlhodobom rozpočte EÚ špecializovaný program jednotného trhu posilní a ochráni spotrebiteľov a umožní mnohým malým a stredným podnikom (MSP) v Európe prosperovať.

Nový vesmírny program EÚ umožní EÚ zostať svetovým lídrom v tomto sektore. Vesmírne technológie, údaje a služby sú už pre životy ľudí nevyhnutné a zohrávajú pre Európu zásadnú strategickú úlohu.

investeu-bude-jednym-z-programov-ktore-ozivia-europske-hospodarstvoTento program podporí silný a inovatívny vesmírny priemysel a vytvorí jednotný a efektívny systém riadenia.

  1. Cieľom hlavných programov v tejto výdavkovej kategórii je posilniť súdržnosť medzi členskými štátmi EÚ s cieľom znížiť rozdiely medzi regiónmi EÚ v rámci členských štátov a medzi nimi a podporiť územný rozvoj.
  2. Okrem toho prostredníctvom investícií do mládeže a zdravia a opatrení na ochranu hodnôt EÚ sa tieto programy zameriavajú na to, aby bola Európa odolnejšia voči rôznym výzvam, ktorým bude náš kontinent čeliť v súčasnosti aj v budúcnosti.
  3. Nástroj na obnovu a odolnosť a REACT-EU, dva hlavné programy v rámci NextGenerationEU, sú tiež zahrnuté do tejto položky.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu