Partneri a podporovatelia OZ europacolon slovensko

0
Rate this post

logo-nou-bratislava-7427556 logo-vou-kosice-9254524 logo-celgene-280x120-1372720 logo-servier-4012929 logo-roche-8383151 logo-ids-slovakia-1099540 logo-eurolab-280x120-3635004 logo-bedekerzdravia-150x37-9067439 logo-lekari-188x37-9800291

Osobné poďakovanie odborníkom

MUDr. Jozef Dolinský

Významný špecialista v odbore interná onkológia, generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu. Vážime si, že ako predstaviteľ tohto popredného onkologického ústavu je nápomocný a otvorený činnosti nášho pacientskeho združenia a podporuje nás.

MUDr. Tomáš Šálek

Významný slovenský onkológ, primár Internej kliniky NOÚ a námestník riaditeľa NOÚ pre stratégiu. rozvoj, výskum a vzdelávanie, zakladateľ OZ europacolon Slovensko, člen správnej rady OZ Europacolon Slovensko, od vzniku združenia zastrešuje nezištne aktivity nášho združenia po odbornej i po organizačnej stránke.

MUDr. Rudolf Hrčka, PhD.

Významný slovenský gastroenterológ, vedúci lekár Národného skríningu kolorektálneho karcinómu, primár Endoskopického odd. Gastroenterologickej kliniky SZU a MBU, čestný člen správnej rady OZ europacolon Slovensko, odborný poradca združenia pre skríning KRCa, nezištne zastrešuje a organizuje aktivity nášho združenia súvisiace so včasným záchytom kolorektálnej rakoviny.

Doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.

Špecialista na internú medicínu, humánnu genetiku, výživu a stravovanie – uznávaný vysokoškolský profesor v odbore Vedecká výživa ľudí na SPU v Nitre, na Katedre výživy ľudí FAPZ SPU Nitra, nezištne pomáha a radí nášmu združeniu v oblasti výživy a stravovania, v prevencii a liečbe onkologických chorôb.

Ďakujeme, že s plným nasadením bojujete proti rakovine hrubého čreva a konečníka a pomáhate nám.