WWW.EUROPACOLON.SK

0
Rate this post

Hlavné posolstvá mediálnej kampane odkazovali na skutočnosť, že Slovensko je v Európe na prvom mieste v úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva a konečníka, počet úmrtí narastá, hoci ide o jedno z najlepšie liečiteľných nádorových ochorení! Východiskom a nádejou pre našich občanov je včasný záchyt a prevencia, o ktorej sme obšírne informovali v predmetnej kampani.

Hlavné posolstvá:

  • Iba intenzívna osveta, včasný záchyt a prevencia proti rakovine kolorektálneho karcinómu a vlastný záujem o svoje zdravie môže pomôcť Slovákom, aby v Európe nestáli na jednom z prvých miest v úmrtnosti. Príďte k lekárovi včas, to je najlepšia vyhliadka do budúcnosti!

Výsledky:

  • mimoriadny záujem médií a verejnosti (zástupcovia 40 médií na TK)
  • informácie uviedli všetky slovenské televízie, press agentúry a printové médiá
  • obrovský záujem pacientov, žiadostí o informácie o blood testoch, o pomoc, stovky telefonátov na našu bezplatnú infolinku, prosby o radu a konzultácie