Fyzicke Osoby

0
Rate this post

RegistráciaÚspešný a klasifikovaný uchádzač sa musí najskôr zaregistrovať online priamo v Kandidátskej oblasti, pokračovať vo vyplňovaní registračného formulára, oboznámiť sa s ním, akceptovať Zmluvu o poskytovaní vzdelávacích služieb a zaplatiť zloženku na prvú splátku semestra kurzu v dátume exspirácie.

Dokumenty je potrebné nahrať na online registračnú platformu fyzické osoby po zaplatení bankového dokladu.

Dokumenty potrebné na registráciu (naskenované kópie):a) kópiu občianskeho preukazu; kópia CNH alebo podobného dokumentu nebudeakceptovaná ako náhrada za RG;b) kópiu rodného alebo sobášneho listu;c) kópiu voličského preukazu (pre osoby staršie ako 18 rokov fyzické osoby);d)

kópiu vojenského osvedčenia alebo jeho ekvivalentu;e) kópiu CPF;f) kópiu vysvedčenia o absolvovaní strednej školy (alebo ekvivalent); potvrdenie o zápise na strednú školu nebude akceptované;g) kópiu prepisu strednej školy (alebo ekvivalent);h)

Žiadosť o registráciu vygenerovaná platformou pre predbežnú registráciu s elektronickým podpisom pri prevzatí IP, dátumom a časom prijatia. Ak je žiak maloletý, prijme ho zákonný zástupca;i) Doklad o zaplatení 1. splátky semestra;j)

Kópia dokladu o adrese. Ak ste v mene tretích osôb, iných ako sú rodičia alebo zákonní zástupcovia, pošlite aj list vlastnoručne napísaný držiteľovi potvrdzujúci, že kandidát má bydlisko na adrese;k) Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb vygenerovaná predzápisovou platformou s elektronickým podpisom pri prevzatí IP, dátumom a časom prijatia. Ak je žiak maloletý, prijme ho zákonný zástupca;l) kópiu RG,

CPF, doklad o bydlisku a vyhlásenie o súhlase finančného zodpovedného, ​​ak finančný zodpovedný nie je zmluvnou stranou fyzické osoby;m) Implementačný formulár vygenerovaný predregistračnou platformou s elektronickým podpisom pri prevzatí IP, dátumom a časom prijatia. Ak je žiak maloletý, prijme ho zákonný zástupca;n) fotografia 3×4.

Prihlásenie potvrdí inštitúcia 5 pracovných dní po odoslaní elektronických dokumentov – fyzické osoby.

Výpis zo strednej školy, vysvedčenie o absolvovaní strednej školy a prípadne vyhlásenie o rovnocennosti štúdia uskutočneného v zahraničí (overená kópia alebo originál s jednoduchou kópiou na konferenciu) a fotografia 3×4 musia byť povinne uložené v lehote maximálne do do 10 pracovných dní pred začiatkom vyučovania. Nedoručenie bude mať za následok zrušenie zápisu a/alebo zablokovanie opätovného zápisu na ďalší akademický termín.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa predkladania dokumentov, kontaktujte nás e-mailom: [email protected] informácií nájdete v Oznámení:Vyhláška 042-2021 – Selektívna procesná medicína 2022-1

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu