Nanopartikulové technológie – pokrok v liečbe chemoterapiou v 1. línii

0
Rate this post

Takzvaná nanopartikulová technológia priniesla inovatívnu možnosť pozmenenia vlastností účinnej látky paklitaxel, ktorá dnes predstavuje štandardný preparát v liečbe viacerých nádorových ochorení.

Naviazanie paklitaxelu na nanočastice albumínu prináša zmenu jeho vlastností, ako napríklad zvýšenie účinnosti lieku, zníženie jeho toxicity a tiež významné zníženie rizika hypersenzitívnej reakcie. Takýto paklitaxel je známy aj ako nab-paklitaxel. Liečba nab-paklitaxelom v kombinácii so štandardnou chemoterapiou liekom gemcitabínom dokázala v štúdiách predĺžiť prežívanie aj pri takom závažnom a ťažko liečiteľnom ochorení, ako je adenokarcinóm pankreasu. Vzhľadom na povzbudivé výsledky bol nab-paklitaxel v kombinácii s gemcitabínom schválený v decembri 2013 v EÚ v prvej línii liečby metastatického adenokarcinómu pankreasu u dospelých pacientov a túto indikáciu schválila v tom istom roku aj americká FDA. Na Slovensku už má táto liečba štatút registrovaného kategorizovaného lieku, takže je dostupná na predpis onkológa. Takto sa aj slovenskí pacienti majú možnosť dočkať inovatívnej liečby včas.

Dátum: 27.10.2015