Európsky mesiac osvety o kolorektálnom karcinóme

0
Rate this post

Dňa 1.marca 2017 v Európskom parlamente v Bruseli odštartovali svetoví odborníci a zástupcovia pacientskych organizácii z celej Európy už 9. ECCAM kampaň – teda European Colorectal Cancer Awareness Month – u nás známy ako Európsky mesiac osvety o kolorektálnom karcinóme. Stretnutie usporiadala paneuópska organizácia Europacolon. Našu krajinu zastupovalo o.z. Europacolon Slovensko, ktorá spúšťa pri tejto príležitosti osvetovú kampaň s cieľom spojiť úsilie a zainteresovať všetkých, ktorí majú záujem o zmenu situácie v onkológii na Slovensku a presadenie zavedenia systémových opatrení na zmiernene dopadov onkologických chorôb na životy občanov. Pod výzvou POVEDZME NIE RAKOVINE HRUBÉHO ČREVA A KONEČNÍKA v mesiaci marec budú akcentovať nástroje, ktoré môžu ochrániť našich občanov pred rakovinou hrubého čreva a konečníka, a budú tiež upozorňovať na potreby pacientov trpiacich touto zákernou chorobou.

Pripravila: Jana Pifflová Španková,
president, CEO OZ Europacolon Slovensko – NIE RAKOVINE

2.3.2017