Karcinóm pankreasu nemusí zostať jedným z najnebezpečnejších

0
Rate this post

Pozvanie na tlačovú konferenciu pre médiá

V pondelok 9. marca 2015 o 10:00 hod v hoteli Falkenstiener, Pilárikova 5, Bratislava pozývame zástupcov médií na Tlačovú konferenciu pacientskeho združenia Europacolon SK o karcinóme pankreasu, ktorý sa už v čase diagnostiky vlastne pre pacienta stáva veľmi zlým ortieľom.

Prečo to robíme? Lebo rakovina pankreasu má nešpecifické príznaky, o ktorých pacienti nevedia, diagnostika je problematická, veľa krát sa zistí až v neoperabilnom štádiu; lebo už 7 rokov k nám neprišla žiadna liečba; tej najnovšej sa pacienti niekedy aj nedočkajú pre administratívne prekážky. Lebo vývoj liečby u iných nádorov natoľko postúpil, že sú už manažovateľné, okrem rakoviny pankreasu. Nechceme byť voči nej bezmocní!

Výzva pacientskeho občianskeho združenia:

  • pomôžte o.z. Europacolon zviditeľniť toto ochorenie,
  • pomôžte sa pripojiť k európskej platforme,
  • pomôžte priniesť lekárom a pacientom informácie,
  • pomôžte pretnúť tento začarovaný kruh, pohnúť s touto diagnózou.

Bezmocnosť nerovná sa rezignácii!

Ďakujeme Vám.

Pripravila: Jana Pifflová Španková,
prezidentka o.z. Europacolon Slovensko

3.3.2015

Pozvánka na stiahnutie