Europacolon

0
Rate this post

europacolon Slovensko je nezávislá, nezisková, paneurópska organizácia, ktorá združuje krajiny Európy v boji proti kolorektálnemu karcinómu a na Slovensku vznikla v máji 2007. Našim cieľom a poslaním je informovať o tejto zákernej diagnóze, naučiť širokú verejnosť rozpoznať prvé príznaky choroby a účinne s ňou bojovať. Podporujeme chorých a ich príbuzných a pomáhame im – poskytujeme infoservis prostredníctvom nepretržitej Infolinky a elektronické online poradenstvo. Spájame pacientov, lekárov, politikov, médiá a širokú verejnosť v boji proti tejto zákernej chorobe.

Zakladajúcimi a aktívnymi členmi neziskovej organizácie europacolon Slovensko sú:

MUDr. Tomáš Šálek – riaditeľ Národného onkologického ústavu
Mgr. Patrik Herman – generálny sekretár neziskovej organizácie, mediálna tvár
Ing. Jana Pifflová-Španková – prezidentka neziskovej organizácie

Jún 2007 – Zriadenie bezplatnej infolinky a webového portálu www.europacolon.sk

Od 22.06. 2007 kontinuálne prevádzkujeme a financujeme bezplatnú infolinku europacolon slovensko „0800 800 183“ pre verejnosť:

 • linka pracuje v nepretržitej prevádzke, priamo zachraňujeme životy!
 • telefonujúci sú v anonymite, ich číslo sa nezjavuje, sú ochotní hovoriť o intímnych veciach
 • vybavujeme odborné vyšetrenie pre „tvrdohlavých“ pacientov, ktorí sa hanbia ísť k lekárovi
 • infolinka je tiež originálnym monitorovacím prostriedkom aktuálnej situácie v regiónoch krajiny
 • PRE MNOHÝCH TELEFONUJÚCICH JE JEDINOU MOŽNOSŤOU NA KOHO SÚ OCHOTNÍ SA OBRÁTIŤ!
 • zriadenie informačnej webstránky www.europacolon.sk s odbornou poradňou

Jún 2007 – Launch úspešnej celoslovenskej mediálnej kampane (júl-september 2007)

Hlavné posolstvá mediálnej kampane odkazovali na skutočnosť, že Slovensko je v Európe na prvom mieste v úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva a konečníka, počet úmrtí narastá, hoci ide o jedno z najlepšie liečiteľných nádorových ochorení! Východiskom a nádejou pre našich občanov je včasný záchyt a prevencia, o ktorej sme obšírne informovali v predmetnej kampani.

Hlavné posolstvá:

 • Iba intenzívna osveta, včasný záchyt a prevencia proti rakovine kolorektálneho karcinómu a vlastný záujem o svoje zdravie môže pomôcť Slovákom, aby v Európe nestáli na jednom z prvých miest v úmrtnosti. Príďte k lekárovi včas, to je najlepšia vyhliadka do budúcnosti!

Výsledky:

 • mimoriadny záujem médií a verejnosti (zástupcovia 40 médií na TK)
 • informácie uviedli všetky slovenské televízie, press agentúry a printové médiá
 • obrovský záujem pacientov, žiadostí o informácie o blood testoch, o pomoc, stovky telefonátov na našu bezplatnú infolinku, prosby o radu a konzultácie

Jún 2007 – Účasť a prezentácia europacolon slovakia v Barcelone na medzinár. onko fóre

Júl 2007 – Direct mailing – priamy zásah na verejnosť

Cielená distribúcia edukačného letáku o prevencii a včasnom záchyte rakoviny hrubého čreva a konečníka, prostredníctvom najčítanejšieho týždenníka v SR – Plus 7 dní, ako podpora osvetovej kampane.

Výsledky:

 • nárast návštev u praktických lekárov s cieľom urobiť si preventívny test
 • intenzívna písomná, telefonická a internetová odozva z regiónov SR, so žiadosťami o radu, aj o vstup do členskej základne OZ europacolon slovensko

November 2007 – Národný prieskum znalosti rakoviny hrubého čreva a konečníka

V spolupráci s renomovanou profesionálnou agentúrou MEDIAN SK a v súlade s európskymi štandardami, sme uskutočnili Národný prieskum znalosti rakoviny hrubého čreva a konečníka. Dotazník prieskumu bol rovnomerne rozšírený podľa jej skutočného demografického zloženia krajiny a spoločenských tried.

Ciele:

 • oboznámiť verejnosť s poznatkami o rakovine hrubého čreva a konečníka
 • spoznať príčiny vysokého výskytu a neskorého záchytu ochorenia v SR a
 • efektívne zacieliť svoju činnosť
 • zlepšiť vyhliadky občanov SR v boji proti tomuto druhu ochorenia

Výsledky prieskumu sú šokujúce!

 • 53% opýtaných nepozná rakovinu hrubého čreva a konečníka
 • Ako prvú na mysli ju opýtaní uviedli až po uvedení piatich iných onkologických diagnóz, hoci kolorektálny karcinóm je v našej krajine druhým najväčším zabijakom!
 • až 41% respondentov nevedelo, ktoré orgány zasahuje KRCa – tento výsledok je viac ako alarmujúci!
 • príznaky rakoviny kolorekta, ako sú: hnačka, zápcha, tmavá stolica, pocit, že sa črevo úplne nevyprázdňuje či únava bez zjavnej príčiny, poznalo len 13 – 21% opýtaných
 • štvrtina respondentov si myslí, že rakovina hrubého čreva a konečníka sa nedá včas diagnostikovať!

Január 2008 – Vydanie a tlač referenčnej brožúry: Program národného skríningu 2002-2007

Apríl 2008 – Informačný seminár pre onkologických pacientov a ich blízkych

Sumárna správa z pacientskeho semináru

Máj – Október 2008 – europacolon TOUR Slovensko 2008

Na základe alarmujúcich výsledkov Národného prieskumu sme sa rozhodli že:

 • netradičnou edukačnou formou oslovíme cieľové skupiny vyšpecifikované naším Národným priskumom
 • poskytneme im viac informácií o ochorení a najmä o skorom záchyte rakoviny hrubého čreva

Práve preto sme pripravili rozsiahlu edukačnú celoslovenskú kampaň formou „roadshow“ a názornej ukážky veľkej makety hrubého čreva

europacolon TOUR Slovensko 2008.

Od 20. mája do októbra prídeme do 10 miest Slovenska, každému ukázať, ako vyzerá zdravé i „choré“ črevo a čo má urobiť pre zachovanie svojho zdravia.

Pozývame aj Vás!