Europacolon

0
Rate this post

Problematike rakoviny sa na Slovensku venuje viacero organizácií. Žiadna sa však cielene nezaoberá zhubným ochorením, ktoré je v Európe najrozšírenejšie a každý rok zabíja až 200 000 Európanov. Ide o rakovinu hrubého čreva a konečníka – kolorektálny karcinóm.

europacolon slovensko je nezávislá, nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na problematiku kolorektálneho karcinómu (rakovina hrubého čreva a konečníka) a na Slovensku vznikla v máji 2007. Jej cieľom je informovať o tejto zákernej diagnóze, naučiť širokú verejnosť rozpoznať prvé príznaky choroby a účinne s ňou bojovať. Zároveň je našou ambíciou podporovať chorých a ich príbuzných a pomáhať im. Chceme spájať pacientov, lekárov, politikov, médiá a širokú verejnosť v boji proti rakovine hrubého čreva a konečníka.

Hlavné ciele europacolon slovensko

 • Podporovať rozširovanie a výmenu aktuálnych informácií týkajúcich sa rakoviny hrubého čreva a konečníka (kolorektálneho karcinómu) v Európe.
 • Zvyšovať informovanosť verejnosti o kolorektálnom karcinóme, ako aj získavať a poskytovať najnovšie klinické a experimentálne informácie o liečbe, kontrole a prevencii tohoto ochorenia.
 • Podporovať vzájomnú komunikáciu medzi pacientmi a ich rodinami, zdravotníckymi zariadeniami, lekárskymi združeniami a so všetkými skupinami odborníkov, ktorí pracujú v oblasti kolorektálneho karcinómu a v príbuzných odvetviach.
 • Poskytovať poradenstvo v súvislosti s týmto typom nádorového ochorenia všetkým verejným a súkromným organizáciám, ako aj osobám bez ohľadu na to, či sú miestne, národné alebo medzinárodné, zvláštnu pozornosť v tejto súvislosti venovať tím, ktorí sú zapojení do vzdelávania, rozvoja a výskumu.
 • Upozorňovať na potrebu systematického vyhľadávania a skorej diagnostiky kolorektálneho karcinómu.
 • Presadzovať prijatie legislatívnych opatrení zabezpečujúcich optimálnu zdravotnú starostlivosť o pacientov s kolorektálnym karcinómom.
 • Presadzovať prijatie opatrení o kvalitnej podpornej starostlivosti pre pacientov počas a po liečbe kolorektálneho karcinómu.
 • Zasadzovať sa za školenia lekárov a zdravotníckych pracovníkov o špecifickom prístupe k pacientom s kolorektálnym karcinómom a k ich rodinám.
 • Poukazovať na optimálne postupy v starostlivosti o pacientov s kolorektálnym karcinómom a ich rodiny a podporovať ich.
 • Požadovať pravidelné hodnotenie kvality prístrojov a mechanizmov slúžiacich na diagnostiku a liečbu kolorektálneho karcinómu.
 • Napomáhať tomu, aby pacienti a ich rodiny rozumeli každej navrhovanej liečbe, vrátane možnosti účasti na klinických štúdiách a aby si boli vedomí svojho práva na druhý názor.
 • Podporovať pokrok v oblasti výskumu kolorektálneho karcinómu.